Novinky
Oznamy

Komisionálne skúšky za 2. polrok šk.r. 2016/17 sa budú konať v dňoch 25.-31.8.2017 od 8.00 hod.

Slávnostné otvorenie školského roka bude v pondelok, dňa 4.9.2017 o 8.00 v športovej hale.

Úhradu za stravné lístky je potrebné zrealizovať vždy vopred do 10. dňa predchádzajúceho mesiaca bezhotovostne na číslo účtu v Štátnej pokladnici : SK90 8180 0000 0070 0048 3999, Variabil.symbol:  mesiac a rok (napr, na september- 092017), Konšt. Symbol :   0308, Údaje pre príjemcu platby:   meno žiaka. Stravné za september uhradené do konca augusta,  je vrátane lístka na pondelok 4.9.2017. Obed je možné odhlásiť si vopred, alebo v daný deň do 6,30 hod.  osobne u vedúcej jedálne alebo  na čísle telefónu: 043/586194, mobil:+421905754413.. Zálohová platba za obedy: 24,80 €/žiak/mesiac.

 
Voľné pracovné miesta - Informatik, upratovačka

Stredná odborná škola polytechnická Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín príjme

  • od 01.09.2017 do pracovného pomeru na polovičný pracovný úväzok

informatika/správcu siete.

Kvalifikačné predpoklady: min. stredoškolské  vzdelanie príslušného smeru ukončené maturitou, prax v danej oblasti výhodou. Viac informácií v prílohe

  •                  upratovačka v rozsahu 1 pracovného úväzku

Predpokladaný nástup: ihneď


Zoznam požadovaných dokladov:

-   žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, životopis a doklady o vzdelaní

-   doručiť poštou alebo osobne na adresu: SOŠP Dolný Kubín- Kňažia, Jelšavská 404

-   informácie: sekretariát riaditeľa

Tel: 043/5863139,  e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Exkurzia a výlet I.H a II.H triedy

Dňa 28. 06. 2017 sa triedy I. H a II. H zúčastnili koncoročného výletu a odbornej literárnej exkurzie v Liptovskom Mikuláši a Závažnej Porube.

Viac...
 
Výlet II.H na člnoch

Dňa 23.06.2017 sa trieda 2.H.-MN zúčastnila na školskom výlete, ktorý pre nás pripravil pán majster Ján Chomistek.

Viac...
 
Bratislava - odborná exkurzia

Horúce dni - posledný štvrtok a piatok teoretického vyučovania  šk. roku 2016/2017 strávili žiaci II.A triedy v Bratislave.

Viac...
 
Page 1 of 47

Jedálny lístok
Projekt Smapude_Life

             Projekt realizuje

     

       s príspevkom finančného

            nástroja EU Life

     Kontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 405, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab