Novinky
Rodičovské združenie

Vážení rodičia!

Pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať dňa 6.10.2016 v jedálni SOŠP od 14.30. hod. Po jeho skončení bude triedne rodičovské združenie podľa rozpisu, ktorý bude zverejnený na vstupných dverách školy.

Súčasťou rodičovského združenia  bude aj oboznámenie sa s elektronickou žiackou knižkou a pridelenie prístupových údajov.

Vaša účasť je nutná.

 
Odborná exkurzia IV.C v Prahe

Ešte sa školský rok 2016/2017 ani poriadne nezačal a žiaci 4.C triedy 7.septembra už frčali na odbornú exkurziu do Prahy.

"Festival vedy" nám prvý deň rozšíril poznatky o klasických aj moderných vedných disciplínach.

Druhý deň bol najnáročnejší. Po trojhodinovej podrobnej prehliadke Národného technického múzea, sme sa prešli Letenskými sadmi, Kráľovskými záhradami až na nádvorie Pražského hradu a do chrámu S.Víta. Cesta Malou stranou bola našťastie smerom nadol, legendárny Karlov most ohúril a Pražský orloj s Václavským námestím uzavreli prehliadku najexponovanejších miest Prahy.

Posledný- tretí- deň bol z pohľadu programu najoddychovejší. Zubačkou sme sa vyviezli na Petřín, kde v Múzeu krivých zrkadiel sme sa videli inakšie /hlavne veselšie/ ako v bežnom živote. Prechádzkou s nádhernými výhľadmi sme sa dostali pred Pražský hrad ,kde sme boli účastníkmi slávnostného ceremoniálu výmeny hradnej stráže. Veľa radosti sme si užili v prenádhernej ZOO, kde sme zotrvali až do záverečných hodín.

Počas celej exkurzie nám prialo pekné priam prázdninové počasie a tak krokomer, ktorý odmeral skoro 50 km chôdze asi neklamal. Unavení ,ale plní zážitkov, sme sa nočným rýchlikom  vrátili v sobotu ráno na Slovensko.

Fotky z akcie  si môžete pozrieť vo fotoalbume.

 
Opravné maturitné skúšky

Ústna časť opravných maturitných skúšok sa bude konať dňa 19.9.2016 od 10.00 hod.

Rozpis komisií a predmetov bude zverejnený na vstupných dverách školy. 

Žiaci, ktorí majú teoretické vyučovanie sa budú učiť podľa skráteného rozvrhu. Po skončení 3. hodiny im  bude k dispozícii obed v školskej jedálni.

Triedy, ktoré majú odborný výcvik sa vyučujú podľa normálneho rozvrhu.

 
Športová zoznamovačka prvých ročníkov
Attachments:
Download this file (_DSC1982 - kópia.JPG)_DSC1982 - kópia.JPG

08.09.2016 si všetci žiaci prvých ročníkov zmerali svoje sily v rôznych športových a vedomostných súťažiach. Popri súperení sa navzájom spoznali i zabavili. Opiekli si nielen  špekačky na ohni, ale i tváre na slnku, ktoré nám počas celého dňa doprialo svojich lúčov až neúrekom.


Viac...
 
Ponuka priestorov na prenájom

Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín  zverejňuje zámer prenajať časť svojho dočasne prebytočného majetku formou priameho nájmu.

Predmetom nájmu je:

- pozemok o výmere 552 m² nachádzajúci sa v areáli SOŠP, Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín,  parcela č. 243/2, nachádzajúca sa v katastrálnom území Kňažia, zapísaná na LV č. 3830.

- časť strechy internátu SOŠP, Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín, budova postavená na parcele č. 243/1, nachádzajúca sa v katastrálnom území Kňažia, zapísaná na LV č. 3830.

Viac informácií v prílohách

 
Page 1 of 32

Žiacka knižka


 

Jedálny lístok
Projekt Smapude_Life

             Projekt realizuje

     

       s príspevkom finančného

            nástroja EU Life

     

Občianske združenie

Spolupracujeme
Kontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 405, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab