Novinky
Olympiáda v ANJ

14 žiakov prvých, druhých a tretích ročníkov si zmeralo svoje jazykové vedomosti a zručnosti z anglického jazyka dňa 9. decembra 2016 v školskom kole olympiády z ANJ. Olympiáda pozostávala  z písomnej a ústnej časti. Písomná časť bola zameraná na počúvanie s porozumením, gramatiku, slovnú zásobu a čítanie s porozumením. Ústna časť pozostávala z opisu obrázka – samostatný ústny prejav, kde sa hlavný dôraz kládol na schopnosť vyjadrovania sa, bohatosť slovnej zásoby, správnu gramatiku a pohotovosť reagovať na zadané otázky. Víťazom, ktorí boli odmenení diplomami a vecnými cenami, blahoželáme.

Výsledky školského kola:

  1. miesto  -  Peter Suroviak               II.C
  2. miesto  -  Lukáš Kožienka             II. C
  3. miesto  -  Tomáš Klocok               III. H


 
Najsilnejší stredoškolák na Slovensku v pretláčaní pravou rukou je z našej školy

Vynikajúci úspech žiakov našej školy na 22. ročníku „Silná ruka stredoškolákov 2016“

Zo stredoslovenskej oblasti, ktorá sa uskutočnila 16.11.2016 v Tvrdošíne postúpili do slovenského finále títo žiaci:

Do 80 kg  - Ján Gábor              - 1.miesto

                 Stanislav Hnojčík    - 3.miesto

Do 70 kg  - Patrik Nutta           - 1.miesto

Dňa 23.novembra 2016 na uskutočnilo finále 22.ročníka „Silná ruka stredoškolákov 2016“ v Banskej Bystrici.

V celoslovenskom finále nepoznal premožiteľa žiak našej školy Ján Gábor, ktorý s prehľadom vyhral súťaž do 80 kg a stal sa aj absolútnym víťazom (bez rozdielu váh) a zaslúžene získal titul:

Viac...
 
Olympiáda v NEJ

Dňa 06.12. 2016 si zmerali vedomosti 7 žiaci našej školy v nemeckom jazyku. Súťažili medzi sebou písomnou i ústnou formou, kde preukázali svoje vedomosti z gramatiky, slovnej zásoby i schopnosti vyjadrovania pri popise obrázka.

Víťazom sa stala Soňa Borončová z III.H triedy, druhé miesto obsadil Patrik Köhler z III.H triedy a na treťom mieste sa umiestnila Miriam Mahútová z III.H triedy. Víťazom blahoželáme!

Do galérie Olympiáda v NEJ boli pridané fotografie.

 
Mikuláš na škole

Dňa 5. 12. 2016 navštívil našu školu Mikuláš aj so svojím sprievodom - čertom a 2 anjelmi. V každej triede dostali žiaci okrem sladkého lízatka aj informácie k vianočnej súťaži, ktorú Mikuláš zároveň otvoril. Od 5. - 16. 12. bude v triedach prebiehať vianočná súťaž vo výzdobe a žiaci súťažia v 4 kategóriách: o najkrajšiu katedru, o najkrajšie vianočné okno, o najkrajšiu vianočnú nástenku a vianočnú ozdobu. Mikuláš poprial všetkým veľa tvorivých nápadov, aby sa tak naše triedy zmenili na zázračnú vianočnú rozprávku. Výsledky súťaže sa žiaci dozvedia na vianočnej akcii školy dňa 20. 12. v telocvični našej školy.

Do galérie Mikuláš na škole boli pridané fotografie.

 
Dni otvorených dverí

V dňoch  30.11.  -  02.12.2016 sa konali v priestoroch našej školy  Dni otvorených dverí školy, ktoré boli spojené aj s návštevou spolupracujúcich  firiem. Akcie sa zúčastnilo cca 450 žiakov, ktorí aj napriek mrazivému počasiu absolvovali cestu k nám v autobusoch, sponzorovaných spolupracujúcimi firmami, prezreli si zaujímavé prezentácie odborov a prác našich žiakov.

Do galérie Dni otvorených dverí boli pridané fotografie.

 
Page 1 of 35

Jedálny lístok
Projekt Smapude_Life

             Projekt realizuje

     

       s príspevkom finančného

            nástroja EU Life

     

Občianske združenie

Spolupracujeme
Kontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 405, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab