Novinky
Rodičovské združenie

Vážení rodičia!

Dňa 21.6.2016 od 14.00 do 15.00 sa uskutoční triedne rodičovské združenie formou individuálnych konzultácií. Čas a termín si môžete prispôsobiť po telefonickom dohovore s triednym učiteľom.

 
Oznámenie o vyhlásení 2. kola prijímacích skúšok na voľné miesta pre žiakov do 1. ročníka štúdia pr
Attachments:
Download this file (2. kolo PS.doc)2. kolo PS.doc

Riaditeľka Strednej odbornej školy polytechnickej  Dolný Kubín – Kňažia   týmto vyhlasuje  na deň 21.06.2016

 2. kolo prijímacích skúšok

na obsadenie týchto voľných miest v 1. ročníku  pre školský rok 2016/2017

Študijné odbory

Č. odboru

Názov odboru

Počet voľných miest pre 2. kolo


2413 K


mechanik strojov a zariadení


2


2697 K


mechanik elektrotechnik


1

Učebné odbory


2423 H


nástrojár

3


2487 H 01


autoopravár – mechanik


6


2683 H 11


elektromechanik-silnoprúd. techniky


8


2487 F


strojárska výroba


16

Uchádzači o štúdium na našej škole doručia škole prihlášku na štúdium vo zvolenom odbore najneskôr do 14.06.2016 na sekretariát školy.

Prijímacie skúška sa uskutočnia dňa 21.06.2016 v budove školy so začiatkom o 08.00hod. Kritériá pre 2. kolo prijímacích skúšok ostávajú rovnaké , ako kritériá        pre 1. kolo a tie sú zverejnené na www.sospknazia.sk. Na tejto stránke  a na vchodových dverách do budovy školy budú  22.06.2016 zverejnené výsledky 2. kola prijímacích skúšok. Zápis prijatých uchádzačov na štúdium sa bude konať dňa 23.06.2016 v čase od 06.00 do 13.30 na sekretariáte školy. Je potrebné priniesť si zápisný lístok.

Viac info v prílohe.

 
Odborná exkurzia Košice

Žiaci I.A triedy dňa 30. mája 2016 boli na odbornej exkurzii v Košiciach,
V SteelParku absolvovali merania 
v bádateľskom laboratóriu s názvom Opravme rozbitý Galileiho teplomer a vyskúšali si ovládanie exponátov v stálej expozícii demonštrujúcej
príbeh ocele. Využili možnosť prezrieť si aj  kultúrne pamiatky:

Kaplnka sv. Michala, Dóm sv. Alžbety, Spievajúca fontána, Slovenské štátne divadlo.

 
Odborná exkurzia II.H

Dňa 4.mája 2016 absolvovali žiaci II.H triedy v sprievode dvoch vyučujúcich , Mgr.Ing.M.Trnkócyovej a RNDr.H.Šmardovej, náročnú a na poznatky bohatú exkurziu zameranú na slovenský jazyk, dejepis, fyziku, ekológiu a elektrotechniku.

Prvou zastávkou bol rodný dom Ľ.Štúra v malej dedinke Uhrovec. Výklad sympatickej sprievodkyne  zaujímavou formou priblížil život a osobnosť tohto významného slovenského dejateľa. V krátkom filme sa dozvedeli viac aj o osobnosti spojenej s nedávnou históriou Slovenska - o A.Dubčekovi, ktorý sa v tom istom dome narodil o 100 rokov neskôr.

Svoje myslenie museli preorientovať na prírodovedné predmety v Jaslovských Bohuniciach, kde sa prístupnou formou dozvedeli viac o energiách - druhoch, využití a šetrení. Nosná časť výkladu bola venovaná jadrovej energii a všetkému, čo s ňou súvisí.

Poslednou zastávkou bol rodný dom veľkého ale, zatiaľ nie celkom doceneného syna slovenského národa - M.R.Štefánika na Košariskách. Pútavý výklad, okorenený množstvom "pikošiek" z jeho života a o jeho osobnosti, všetkých zaujal.

Napriek únave boli všetci účastníci spokojní.

 
Page 1 of 30

Žiacka knižka


 

Jedálny lístok
Projekt Smapude_Life

             Projekt realizuje

     

       s príspevkom finančného

            nástroja EU Life

     

Občianske združenie

Spolupracujeme
Kontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 405, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab