Duálne vzdelávanie

Novinky
Veľký olympijský test
Attachments:
Download this file (VOK 1 Kolo_otazky.doc)VOK 1 Kolo_otazky.doc

Mestský úrad v Dolnom Kubíne vyhlásil olympijskú súťaž. Súťaž bude prebiehať 

počas celého školského roka 2020/2021 a zapojiť sa môžu žiaci ZŠ a SŠ.

1.kolo začína v septembri a trvá do novembra. Úlohou žiakov je odpovedať na

otázky v prílohe a zaslať správne odpovede na mail v prílohe.

Víťazov čakajú vecné ceny.

Želáme vám veľa šťastia :-)

 
Riaditeľské voľno

Dňa 14.9.2020 udeľuje riaditeľka školy všetkým triedam riaditeľské voľno.

 
Otvorenie školského roka 2020/21

Milí študenti,

tešíme sa na Vás v novom školskom roku. Stretneme sa  02.09.2019  o 07.45 pred vstupnou bránou do školy a vzhľadom na súčasnú situáciu s COVID opatreniami si Vás dovoľujeme upozorniť , že do areálu školy nie je možné vstupovať bez nasadeného rúška a hneď pri vchode je potrebné vykonať dezinfekciu rúk a dodržiavať medzi sebou odstupy.

Otvorenie školského roka bude realizované od 8.00 hod. v pridelenej učebni podľa rozpisu zverejneného na vstupných dverách. Triedni učitelia si vyzdvihnú svojich žiakov pred vstupnou bránou a privedú ich do pridelenej učebne.

Viac...
 
 Pokyny pre žiakov ohľadom organizácie výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/21.
Attachments:
Download this file (Pokyny pre žiakov.pdf)Pokyny pre žiakov.pdf

Tieto pokyny sú nastavené na tzv. zelenú fázu systému a v prípade, že škola prejde do oranžovej, alebo červenej fázy, bude Škola o tomto vývoji informovať žiakov a ich zákonných zástupcov, ako aj zamestnancov  školy prostredníctvom webovej stránky školy, elektronickej triednej knihy, ako aj prostredníctvom triednych učiteľov. Následne budú tieto pokyny doplnené a aktualizované podľa aktuálnej potreby a platných nariadení.

Zelená fáza - základné odporúčania pre žiakov a ich zákonných zástupcov

 

Viac...
 
Ponuky práce
 
Rozlúčka s kolegami

Ďakujeme Vám za Vašu dlhoročnú kvalitnú a zodpovednú prácu v našej škole.

Srdečne Vám želáme, nech Vás čakajú len dobré, pokojné, krásne dni a čo najviac pekných chvíľ s milými ľuďmi okolo Vás.

Ďakujeme!

Viac na: https://sospknazia.edupage.org/?

 
Oznam pre absolventov školy

Milí študenti, absolventi našej školy,

radi by sme Vám predstavili nový pracovný portál - PRÁCA V KOCKE.


Portál Práca v kocke je určený pre všetkých absolventov predovšetkým stredných odborných škôl, ktorí si hľadajú prvé zamestnanie vo svojom odbore.

Pre zaregistrovaných absolventov je pripravené spektrum zaujímavých a užitočných školení, vďaka ktorým si nájdu vhodné zamestnanie, identifikujú svoje silné stránky a čo najlepšie sa pripravia na pohovor.

Všetky tréningy, školenia a konzultácie sú pritom ponúkané zadarmo. 

Už čoskoro na portáli pribudnú aj ponuky pracovných miest .  Zatiaľ sa môžete zaregistrovať a vybrať si z ponuky školení.

Registrovať sa môžu aj študenti, ktorí idú ďalej študovať na vysokú školu a hľadajú si prácu popri škole.

 
Školský internát - oznam.

Týmto si Vám dovoľujeme oznámiť,  že od 1.9.2020 nebude náš  školský internát v prevádzke.

Záujemcom o ubytovanie  v nasledujúcom školskom roku odporúčame, aby si čo najskôr  podali prihlášku na školský internát pri Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne.

https://oadk.edupage.org/a/skolsky-internat

 
Rozlúčka maturantov so školou a odovzdávanie maturitných vysvedčení

Tohtoroční maturanti si maturitu veru nevyskúšali.....maturitné vysvedčenie však dostali. Bolo výsledkom celého 4-ročného štúdia získané priemerom známok na vysvedčeniach. Dňa 22.5.2020 sa vrátili do našej školy naposledy.

Viac...
 
Informácia k vyučovaniu od 22. - 30.6.2020

Milí študenti, vážení zákonní zástupcovia,

Podľa usmernenia ministerstva školstva  a zriaďovateľa školy riaditeľka školy rozhodla, že vyučovanie v našej škole bude aj naďalej pokračovať dištančnou formou  v čase   od  22.- 26.6.2020.

V posledných dvoch dňoch školského roka bude prebiehať odovzdávanie učebníc a vydanie vysvedčení  podľa nasledujúceho rozpisu :

29.6.2020: I.A, I.C, I.E, II.A, II.B, II.C
30.6.2020: II.E, II.H, III.C, III.E, III.H

Podrobnejšie  informácie o počte učebníc a  povinnostiach, ktoré si máte splniť,  Vám zašlú triedni učitelia.

Viac...
 
Výsledky 2. kola prijímacích skúšok


 
Oznámenie o konaní 2. kola prijímacích skúšok


 
Počet obsadených miest a počet voľných miest po 1. kole prijímacieho konania do 1. ročníkov pre školský rok 2020/2021


 
Žilinská župa oceňovala pedagógov

Aj tohto roku župa ocenila za svedomitú prácu a osobný prínos pre rozvoj školstva tých najlepších pedagógov z celého kraja a my sme právom na hrdí na našu kolegyňu Ing. Ivetu Brunckovú, zástupkyňu riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie, ktorá bola tiež jednou z ocenených. Pani zástupkyni k tejto zaslúženej cene gratulujeme a prajeme jej veľa úspechov v osobnom aj pracovnom živote.

https://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/zupa-ocenila-stredoskolskych-pedagogov.html

 
Zámer a podmienky priameho nájmu majetku ŽSK

Dávame do pozornosti, že v časti PONUKA NÁJMU sme zverejnili Zámer a podmienky priameho nájmu majetku ŽSK:

01/2020/SOŠP – nebytový priestor v škole na prevádzku školského bufetu

02/2020/SOŠP – nebytový priestor v bývalých dielňach SOŠT v Istebnom

 
Výsledky prijímacieho konania na štúdium v študijných a učebných odboroch v školskom roku 2020/21
 
 
Kritériá pre prijímacie skúšky do 1. roč. šk.r.2020/21

V prílohách nájdete upravené kritériá na prijímacie skúšky pre uchádzačov o prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2020/21. Kritériá sú samostatné pre duálne a neduálne vzdelávanie.

Prosíme rodičov uchádzačov o štúdium na našej škole, aby vyplnili prihlášku  na štúdium aj prostredníctvom  edupage stánky základnej školy (alebo obdobnej stránky ZŠ). Pomôžete nám tým urýchliť proces vyhodnocovania splnenia prijímacích kritérií a odosielanie rozhodnutí o prijatí žiaka. 

Za Vašu ochotu Vám vopred ďakujeme.  Embarassed

 
Pomoc pre týrané osoby

Zastavme násilie aj v čase izolácie...

 
Oznámenie RŠ o hodnotení žiakov

Riaditeľka školy oznamuje žiakom aj ich zákonným zástupcom, že v súlade s uznesením pedagogickej rady a usmernením na hodnotenie žiakov SŠ  budú v druhom polroku školského roka 2019/20 všetky predmety hodnotené známkou.

Viac...
 
Fakulta riadenia a informatiky UNIZA ruší prijímacie skúšky

Informácia o zrušení prijímacích skúšok na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA.

Do prvého ročníka študijných programov bakalárskeho štúdia budú do naplnenia plánovacej kapacity prijímať podľa aritmetického priemeru z predposledného ročníka štúdia na strednej škole (koncoročné vysvedčenie). Viac informácií na:

http://www.budfri.sk/blog/kvoli-ochoreniu-covid-19-rusime-prijimacie-skusky-a-zavadzame-dalsie-zmeny

 
Oznámenie o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania
Attachments:
Download this file (mahle.pdf)Duálne vzdelávanie


 
Pre maturantov - prihlášky na FEIT - Žilinská univerzita

Z dôvodu kritickej situácie spôsobenej koronavírusom sme sa rozhodli zjednodušiť podávanie prihlášky na FEIT UNIZA. Termín podávania prihlášky bol posunutý na 30.4.2020. Pre študijný program multimediálne technológie tento rok nebude realizovaná prijímacia skúška, t.j. študenti budú prijatí na štúdium na základe výsledkov zo strednej školy.

Viac...
 
Rozhodnutie ministra školstva

o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka:

Link:

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-preruseni-vyucovania-od-30-marca-2020-a-urceni-terminov-v-ramci-organizacie-skolskeho-roka/


 
Školský psychológ k dispozícii

Vážení rodičia a študenti SOŠP Kňažia,

pokiaľ by ste z akéhokoľvek dôvodu mali záujem o rozhovor s psychológom / psychoterapeutom, je Vám k dispozícií náš školský psychológ - Mgr. Veronika Ištóková. Je vyštudovanou psychologičkou a psychoterapeutkou.
Pokiaľ máte záujem, kontaktujte ju, prosím, na nižšie uvedené tel.č. alebo mail, dohodne sa s Vami na termíne konzultácie.

Viac...
 
Opatrenia ministerstva školstva - písomné maturity sú zrušené

24.03.2020

Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol dnes na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.
Písomné maturitysa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020. Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.

Viac...
 
Posun termínov maturitných skúšok

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020.

Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.

Viac...
 
Vyučovanie dištančnou formou v dňoch 16.-27.3.2020

Na základe dnešného rozhodnutia krízového štábu bude škola uzatvorená aj v ďalších dňoch: od 16. - 29.3.2020. Preto žiadame všetkých o zodpovedné správanie - dodržiavanie hygieny, vyhýbanie sa miestam s väčšou koncentráciou ľudí a rešpektovanie pokynov v súvislosti s opatreniami proti šíreniu nákazy COVID 19. Žiaci a zamestnanci školy zostávajú doma. Vyučovanie bude od 16.3. - 29.3.2020 prebiehať dištančnou formou podľa platného rozvrhu. Žiaci sú povinní sledovať v čase vyučovania elektronickú triednu knihu, priebežne sa pripravovať a spracúvať zadania, ktoré im vyučujúci pridelili. Vyučujúci ich budú hodnotiť. V prípade, že sa uzatvorenie školy bude ďalej predlžovať, budeme Vás informovať prostredníctvom ETK. Prajeme Vám pevné zdravie a veríme, že sa čoskoro znova uvidíme v škole,

Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy 

 
Vyučovanie zrušené od 12.-16.3.2020

Na základe usmernenia Žilinského samosprávneho kraja bude z dôvodu zabráneniu šírenia vírusu COVID 19 (Coronavírus) naša škola uzatvorená od štvrtku 12.3.2020 do pondelka 16.3.2020 vrátane.

Bližšie informácie na: http://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/zilinsky-samospravny-kraj-sprisnuje-opatrenia-2.html

Týmto nariadením rušíme predchádzajúci oznam o organizácii vyučovania.


Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy

 
Riaditeľské voľno

Dňa 11.3.2020 vyhlasuje riaditeľka školy pre všetkých  žiakov Riaditeľské voľno z dôvodu technicko-organizačného zabezpečenia vyučovania po presunutí žiakov praxujúcich vo firmách na základe usmernenia Žilinského samosprávneho kraja.

Viac...
 
Oznam - COVID 19

Vážení rodičia, milí študenti a zamestnanci školy,


v súvislosti s našou snahou o zníženie rizika šírenia infekcie COVID 19 Vás žiadame o zvýšenú hygienu v priestoroch školy (podľa inštrukcií od pedagógov, resp. nadriadených zamestnancov školy).

Študenti, ktorí sa dnes podľa rozvrhu nachádzajú  na praktickom vyučovaní v okolitých firmách, budú pre dnešný deň, t.j. 10.03.2020 uvoľnení z vyučovania.

Týchto žiakov žiadame, aby sa presunuli z firiem ihneď  domov a nezdržiavali sa v priestoroch so zvýšeným pohybom osôb!

O ďalšom postupe školy Vás budeme priebežne informovať oznamom na webovej stránke školy a správami prostredníctvom elektronickej žiackej knižky.

Všetkých žiakov a zamestnancov školy žiadame o zvýšenú zodpovednosť voči svojim spolužiakom a kolegom (dodržiavanie hygieny, nenavštevovanie hromadných akcií a priestorov, kde sa zdržiava viac osôb naraz, vykonanie opatrení na zvýšenie imunity).

V prípade, že už  máte zdravotné problémy, nechoďte do školy, ale preliečte sa doma, resp. kontaktujte lekára.

Ak by ste mali podozrenie na možnú nákazu infekciou COVID 19, kontaktujte telefonicky Vášho lekára alebo linku 112.


V Dolnom Kubíne, dňa 10.03.2020                   Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy

 
TECHNICKÝ ŠIKULA 2020
Attachments:
Download this file (vyhodnotenie_GRAF.pdf)vyhodnotenie_GRAF.pdf

Dňa 03. marca 2020 sa v našej škole uskutočnil 3. ročník súťaže Technický šikula.

Zúčastnilo sa ho 30 súťažiacich z 15 základných škôl Oravy a Liptova.

Cieľom súťaže je zábavnou formou preveriť technickú zručnosť školákov pri riešení

rôznych logických hlavolamov a technických úloh. Najnáročnejšou časťou tohto ročníka

súťaže bola výroba a následná skúška funkčnosti dreveného katapultu.

Na prvých troch miestach sa umiestnili družstvá z týchto ZŠ:

1. miesto: ZŠ J. Matúšku, Dolný Kubín

2. miesto: ZŠ P.O.Hviezdoslava, Trstená

3. miesto: ZŠ Š. Šmálika, Tvrdošín

Ceny do súťaže venovali naše partnerské firmy – MIBA, KLAUKE a HOVAL.

Všetkým školám ďakujeme, že prijali pozvanie, veríme, že sa pri riešení úloh zabavili,

zasúťažili si a hádam sa aj niečo podučili. Výhercom srdečne blahoželáme a tým,

ktorí sa neumiestnili; nesmúťte, možno nabudúce sa to podarí!

Tešíme sa na Vás v budúcom školskom roku v 4. ročníku.

Podrobnejšie hodnotenie uvádzame v prílohe.

 

Niekoľko fotografií nájdete tu:

https://sospknazia.edupage.org/album/


 
Darujete 2%

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie pri Strednej odbornej škole – polytechnickej Dolný Kubín – Kňažia. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu.  Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.


Viac...
 
Súťaž Zdieľačka IV. na FB / SOSPDK

4. kolo súťaže Zdieľačka na FB stránke - Stredná odborná škola polytechnická Fanklub https://www.facebook.com/SOSPDK/ trvá do 31.03.2020.

Podmienkou súťaže je LIKE na našu stránku, odpovedz na ľahkú otázku,

ak chceš označ kamaráta, ktorý by mal záujem študovať na našej škole

a zdieľaj  príspevok.

Hrá sa o EXTERNÝ DISK.

3. kolo Zdieľačky - bezdrôtový reproduktor - má už svojho majiteľa,

2. kolo  Zdieľačky – power banka – má už svojho majiteľa,

1. kolo  Zdieľačky -  fitnes náramok - má už svojho majiteľa

 
Oznam riaditeľa školy

Vážení rodičia, milí žiaci,

 

vzhľadom na šírenie sa chrípkovej infekcie a potrebu zvýšenej pozornosti pri možnom šírení ohrozenia koronavírusomžiadame Vás, aby ste v prípade príznakov choroby ( zvýšená teplota, kašeľ, nádcha, bolesti hlavy a pod.) neposielali Vaše deti do školy, resp. nešli do školy.

V prípade, že vyučujúci zaznamenajú akékoľvek príznaky ochorenia u žiaka na vyučovaní, bude tento žiak odoslaný domov.

V prípade neplnoletého žiaka bude okamžite informovaný rodič, ktorý bude požiadaný o jeho vyzdvihnutie zo školy.

Poprosíme Vás o zodpovedný prístup k tejto našej požiadavke v záujem zabezpečenia ochrany zdravia všetkých žiakov a zamestnancov školy.

 

Ing. Adriana Bellová

riaditeľka školy

 
Usmernenie Ministerstva školstva ohľadom šírenia koronavírusu

Usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadne šírenia nového koronavírusu.

 
Informácie o možnosti štúdia uverejnené v Oravsko

Dobrý deň, vážení rodičia, milí žiaci,

najčitanejšie regionálne noviny Oravsko uverejnili informáciu o možnosti štúdia na našej škole v školskom roku 2020/2021.

Viac informácií nájdete v priloženom súbore.

 
Valentínska kvapka krvi

Dňa 13.februára sa študenti tretieho ročníka našej školy zúčastnili už 25.ročníka Valentínskej kvapky krvi. Rozhodli sa urobiť čin hodný veľkého srdca, aby darovali krv ľuďom, ktorí s nádejou čakajú na uzdravenie. Všetkým nám ukázali, že #Láska lieči, za čo im patrí naše veľké a úprimné Ďakujeme!!!

https://sospknazia.edupage.org/?#

 
Netradičná hodina angličtiny

Dňa 14.februára 2020 navštívili našu školu francúzska dobrovoľníčka Thais Vinter a rumunská dobrovoľníčka Ruxandra Pasare, obe z organizácie Mladiinfo Dolný Kubín a Mladiinfo Slovensko. V rámci rozvíjania interkultúrnej spolupráce, interkultúrnych vzťahov a neformálneho vzdelávania predstavili našim študentom formou prezentácií svoje domovské krajiny Francúzsko a Rumunsko.

Viac...
 
SIP

Už siedmym rokom sa zapája naša škola do súťaže SIP - spracovaní informácií na počítači. Žiaci stredných škôl súťažia v 3 kategóriách (písanie na počítači, úprava textu na počítači, profesionálne spracovanie textu – wordprocessing). V októbri 2019 prebehli triedne kolá, 2.12.2019 sme mali školské kolo a 13.2.2020 krajské kolo.

Viac...
 
Nové edukačné pomôcky pre vzdelávanie našich žiakov

Pozrite si krátke video práce robotickej ruky, novej edukačnej pomôcky určenej pre vzdelávanie našich žiakov.

Arduino - pomôcka pre elektrotechnikov

 
Lyžiarsky kurz

V dňoch 27. – 31. 01. 2020 sme sa zúčastnili lyžiarskeho kurzu v Oraviciach. Počasie bolo napriek horším predpovediam pekné, ale v piatok ráno nás prekvapil dážď. Naša Orava je čarovná, mať na jednom mieste možnosť lyžovať a večer využiť termálne kúpalisko nie je všade. Potešenie bolo aj v tom, že sme odchádzali všetci schopní zlyžovať celú zjazdovku.

https://sospknazia.edupage.org/?#

 
Maturita 2020

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti novinku určenú pre maturantov, ktorej cieľom je sprostredkovať žiakom stredných škôl na Slovensku dôležité informácie o maturitnej skúške jednoduchou, im blízkou a zrozumiteľnou formou.

Predstavujeme Vám úvodný diel série videí s názvom Ako funguje maturitná skúška, Ako sa hodnotí externá časť maturity a Ako prebieha maturitná skúškaV nich maturanti podávajú svojim rovesníkom jednoduchou formou základné informácie o tom, na čo je dôležité sa pripraviť v externej a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky, a aj o tom čo ich čaká pri ústnej maturite.

Veríme, že táto pomôcka pre maturantov prispeje vďaka im blízkej forme komunikácie k vytvoreniu jasnejšieho obrazu o tom, na čo sa majú v nadchádzajúcich mesiacoch pripraviť, aby úspešne a bez stresu zvládli svoju „skúšku dospelosti“.

 
Súťaž Zdieľačka III.na FB / SOSPDK

3.kolo súťaže Zdieľačka na FB stránke - Stredná odborná škola polytechnická Fanklub https://www.facebook.com/SOSPDK/ trvá do 29.02.2020.

Podmienkou súťaže je LIKE na našu stránku, odpovedz na ľahkú otázku, označ kamaráta, ktorý by mal záujem študovať na našej škole a zdieľaj  príspevok.

Hrá sa o BEZDRÔTOVÝ REPRODUKTOR

2. kolo  Zdieľačky – power banka – má už svojho majiteľa,

1. kolo  Zdieľačky -  fitnes náramok - má už svojho majiteľa

 
TECHNICKÝ ŠIKULA - 5.3.2020

Už čoskoro nás čaká SÚŤAŽ 

Technický šikula je regionálna zábavná technická súťaž pre dvojčlenné tímy 

žiakov  7. a 8. ročníka  základnej školy (1 tím + pedagóg z 1 ZŠ), ktoré reprezentujú

jednotlivé školy. Celá súťaž trvá  180 minút, počas ktorých sa tímy snažia na niektorom 

zo súťažných miest  vyriešiť čo najrýchlejšie zadané technické zábavné úlohy a následne

zostrojiť jednoduchý výrobok podľa priložených výkresov a s pomocou určeného

pracovného náradia. Svoje tu zohráva aj čas, ktorý zvýhodňuje tých najšikovnejších.

 
Súťaž Zdieľačka II.na FB / SOSPDK

2.kolo súťaže Zdieľačka na FB stránke - Stredná odborná škola polytechnická Fanklub https://www.facebook.com/SOSPDK/ trvá do 31.jan.MMXX.

Podmienkou súťaže je LIKE na našu stránku, odpovedz na ľahkú otázku, označ kamaráta, ktorý by mal záujem študovať na našej škole a zdieľaj  príspevok. Hrá sa o Powerbanku...

1. kolo  Zdieľačky -  fitnes náramok - má už svojho majiteľa .

 
Vianočný turnaj vo futbale

Opäť sa neúprosne priblížil koniec roka a s ním aj tento posledný školský deň – 20. december. Keďže naši chlapci sú vášniví futbalisti, rozhodli sme sa v tento deň urobiť im po vôli a zorganizovali sme pre nich vianočný futbalový turnaj.

Viac...
 
Opäť prišiel Mikuláš

Po roku opäť zavítal do našej školy Mikuláš aj so svojím sprievodom. Tentokrát si so sebou zobral viac pomocníkov - dvoch anjelov aj dvoch čertov a dokonca aj dvoch harmonikárov, ktorí hraním a spevom vykúzlili krásne vianočné koledy šíriace sa v ich podaní celou školou.

Viac...
 
KK MSR v CNC sústružení a frézovaní - Matej Gígel postupuje do celoslovenského finále

Dňa 19.11.2019 sa konalo kvalifikačné kolo 6. ročníka súťaže Majstrovstiev Slovenskej republiky v CNC sústružení a frézovaní. Do súťaže boli zapojení dvaja naši žiaci: Matej Gígel - III.H, ktorý zhotovoval súťažný výrobok vo firme MIBA Sinter Slovakia, s.r.o. pod vedením inštruktora Mareka Nemčeka v kategórii sústruženie. Druhý súťažiaci bol Radovan Ťapaj - IV.H, ktorý pracoval na školskej fréze pod vedením Ing. Juraja Vraňáka.

Viac...
 
Dni otvorených dverí + súťaž "Zdieľačka"

V dňoch 27.-28.11.2019 sa na našej škole konali Dni otvorených dverí. Súčasťou programu je aj súťaž "Zdieľačka", ktorá bude trvať do apríla 2020. Každý mesiac losujeme výhercov spomedzi tých, ktorí správne odpovedajú na zadanú otázku a zdieľajú náš odkaz. Tento mesiac hráme o Fitness náramok. Viac informácií na FB: Stredná odborná škola polytechnická Fanklub    https://www.facebook.com/SOSPDK   Tak lajkuj, odpovedz, označ, zdieľaj a vyhraj....

Viac...
 
Voľné pracovné miesto - Majster odbornej výchovy - strojárstvo
Attachments:
Download this file (Majster OVY.jpg)Majster OVY.jpg

SOŠ polytechnická Dolný Kubín - Kňažia príjme do pracovného pomeru Majstra odbornej výchovy v oblasti strojárstva. Termín nástupu: 4.2.2020.

Viac informácií v priloženom letáku.   Uzávierka prihlášok: 10.01.2020

 
Slávnostné ocenenie Mateja Gígela
  • Dňa 28. 11. 2019 sa v Dolnom Kubíne konalo slávnostné oceňovanie žiakov prednostom Okresného úradu Žilina - Michalom Lavríkom pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Sme veľmi radi, že medzi 22 ocenenými študentami stredných aj základných škôl Žilinského samosprávneho kraja bol aj náš žiak III. H triedy Matej Gígel, ktorý bol ocenený za výborný prospech a dochádzku a za vynikajúce umiestnenia v strojárskych celoštátnych aj medzinárodných súťažiach. Matejovi aj my srdečne blahoželáme a naďalej mu želáme veľa úspechov.

Viac...
 
More Articles...
« StartPrev123456789NextEnd »

Page 1 of 9

Potvrdenie o návšteve

Školská jedáleň


Projekt Smapude_Life

             Projekt realizuje

     

       s príspevkom finančného

            nástroja EU Life

     

Župné noviny ZAkraj

ZAkraj

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo