Banner
Erasmus+ 2017

Prax robí majstra

2017-1-SK01-KA102-035261

Celkový grant projektu: 29564 €

Projekt "Prax robí majstra“ sa zameriaval predovšetkým  na posilnenie vybratých kľúčových a odborných kompetencií žiakov Strednej odbornej školy polytechnickej  prostredníctvom učebno-tréningového systému realizovaného na vybraných pracoviskách u zahraničných partnerov.

Odborná stáž prebehla v mesiaci október 2017, v dvoch partnerských školských zahraničných organizáciách a u ich zamestnávateľských partnerov a to: Střední škola obchodně technická s.r.o. v Zlíne a Česká zemědělská akadémie v Humpolci, střední škola.

Jedna skupina žiakov (2423 H nástrojár) 2. ročníka vykonávala odbornú stáž v Střední škole obchodně technické s.r.o. v Zlíne

Druhá skupina žiakov(2487 H 01 autoopravár mechanik) 3.ročníka sa zúčastnila odbornej stáže v Českej zemědělskej akadémii v Humpolci.

Počas  stáže si žiaci overili aplikovateľnosť výsledkov  formálneho, neformálneho ale aj informačného vzdelávania v európskom prostredí čo ich bude motivovať  k ďalšiemu  celoživotnému vzdelávaniu. Okrem odbornej prípravy mali možnosť účastníci odbornej stáže počas 3 týždňov nadviazať nové priateľstvá so žiakmi v českých školách, zároveň vo svojom osobnom voľne v rámci výletov spoznali aj kultúrno spoločenské dianie daných regiónov Českej Republiky.

Pridanou hodnotou projektu nielen pre žiakov ale aj pre sprevádzajúcich pedagógov je aj poznanie nových foriem učenia sa a vzdelávania, v podmienkach hosťovania, hlavne v odbornom vzdelávaní   Podmienky prípravy na budúce povolanie v cudzom prostredí preverili a naučili žiakov byť pripravený na akúkoľvek zmenu v procese  ich celoživotného vzdelávania sa.

Spracoval: Ing.Branislav Urban - MOV

Stáž Zlín   Stáž Humpolec
 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo