Banner

Špecifické zručnosti získané v EÚ

Projekt: 2019-1-SK01-KA102-060439

Grant: 19 030 Eur

Aj v tomto školskom roku 2019/2020 sa nám vďaka spolupráci so Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) v rámci programu Erasmus+ podarilo realizovať zahraničnú odbornú stáž pre našich žiakom. Zúčastnili sa jej žiaci študijného odboru 24 26 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení. Stáž sa konala v partnerskej inštitúcii Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou v Českej republike. Škola má dlhoročné skúsenosti vo výučbe strojárskych odborov a v organizovaní zahraničných stáží pre svojich žiakov. Projektom sme nadviazali na dávnu spoluprácu dnes už zrušenej SOŠT v Istebnom.

Výučba prebehla v 2-týždennom turnuse. Čas bol rozdelený na doobedňajšie programovanie CNC strojov v programovom vybavení MTS (programovanie v G-kódoch) a poobedňajšiu výučbu technického kreslenia, modelovania 3D, tvorby zostáv a technickej dokumentácie v programe Autodesk Inventor 2016. Napriek tomu, že dnešná mládež nie je zvyknutá na tento študijný nápor, žiaci stáž zvládli na výbornú. Získali neoceniteľné vedomosti z oblasti strojárstva v medzinárodných podmienkach, prehĺbili si už nadobudnuté poznatky.

  

Aby náročné dni výučby neboli jednotvárne, absolvovali žiaci niekoľko exkurzií a výletov do okolia. Navštívili firmu Kovovýroba Hoffmann, ktorá sa zaoberá výrobou nástrojov a karosárskych dielov aj pre automobilové podniku na Slovensku, pod odborným dohľadom si vyskúšali nastavovanie obrovských cnc strojov a lisov. Navštívili medzinárodný strojársky veľtrh v Brne, Zetor galériu, TATRA múzeum v Kopřivnici, Jedinú KOVOZOO v Európe. Zajazdili si na motokárach, vyskúšali si tímovú spoluprácu na paintball strelnici. Večery boli strávené športovými aktivitami v školskej telocvični a posilňovni. Víkendové dni boli strávené obhliadkami kultúrnych pamätihodností.

Ako kolektív organizátorov veríme, že nadobudnuté skúsenosti zo stáže, chlapci zúročia vo svojom budúcom povolaní a budú šíriť dobré meno našej školy.

Spracoval: Ing.Stanislav Urban - učiteľ odborných predmetov ©

Galéria 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo