Banner
Prax robí majstra

Vďaka výzve MŠVVŠSR a spolupráci VÚC Žilina sme realizovali projekt Grafické systémy v odbornom vzdelávaní "Prax robí majstra" . Hlavným cieľom tohto projektu bolo udržať a modernizovať doterajší vyučovací proces odborných predmetov a odborného výcviku v študijných a učebných elektrotechnických a strojárskych odboroch v systéme duálneho vzdelávania so zreteľom na požiadavky firiem v našom regióne. Pre realizáciu projektu je potrebné zakúpiť softvér Schémata CAD od firmy ELMER, EAGLE, PROFICAD od firmy AUTODESK (predĺženie licencií), a diagnostický simulátor od firmy ELECTUDE (predĺženie licencie). Diagnostický simulátor umožňuje riešiť poruchy motorových častí vozidiel virtuálnou formou.zodpovedajúcu technickým normám, simuláciu plošných spojov. Softvér Schémata CAD, EAGLE, PROFICAD umožňuje vytvárať elektrodokumentáciu. Súčasťou projektu je upgrade CNC stroja (makrokamera) pre skvalitnenie hromadnej výučby programovania CNC strojov. Zároveň tento upgrade umožní ľahšiu a názornejšiu prezentáciu práce na CNC strojoch pre veľké skupiny žiakov základných škôl pomocou interaktívnej tabule počas „Dní otvorených dverí“ v našej škole. Výsledkom projektu bude ako predpokladáme zvýšenie kvalifikácie a zručnosti pracovnej sily vstupujúcej na trh práce v oblasti tvorby a realizácie zapojení elektrozariadení, diagnostiky vozidiel, a tvorby NC programov pre obrábacie CNC stroje. Zároveň predpokladáme zvýšenie záujmu o elektrotechnické a strojárske odbory zo strany žiakov základných škôl.

Celková suma projektu: 2221,14 Eur

Grant MšvvSR: 1981,14 Eur

Spoluúčasť VÚC: 112 Eur

Škola: 128 EurGaléria

Ing. Stanislav Urban ©

 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo