Banner
Lahšie na cvičisku, ešte lahšie na bojisku

Projektom s názvom „Ľahšie na cvičisku, ešte ľahšie na bojisku“ vzdelávacia inštitúcia reagovala na potrebu uskutočnenia zmien, v systéme vzdelávania a odbornej prípravy z pohľadu meniacich sa požiadaviek trhu práce. Úspešným zhotovením učebnej pomôcky za aktívneho prístupu žiakov. Zakúpením nových diagnostických pomôcok, vypracovaním nových vzdelávacích tém a odskúšaním postupu ich spoločného používania v rámci systému odbornej prípravy učebného odboru autoopravár, sme dosiahli úzke previazanie teoretickej prípravy s praktickou prípravou vo vzdelávaní, ktoré sa stalo, zároveň aj príťažlivé a podnetné pre samotných študentov v ich ďalšej príprave na budúce povolanie. Vďaka projektu sme zaobstarali virtuálny automobilový diagnostický trenažér ELECTUDE, minitester AT550 a digitálnu servisnú technickú dokumentáciu VIVID Workshop.

Zhotovením učebnej pomôcka a zaobstaraním príslušného diagnostického hardvéru a softwaru sme doplnili a rozšírili možnosti simulácie diagnostiky a jej vyhodnotenia na elektroinštalácii motora vozidla v podmienkach spĺňajúcich požiadavky ako teoretického tak aj praktického vyučovania predmetnej problematiky v autoopravárenstve. Zapojený tím žiakov učebného odboru autoopravár-(mechanik, elektrikár) spolu s majstrami a učiteľmi odborných predmetov vyhotovil inovatívnu učebnú pomôcku funkčného modelu motora ako súčasť pripravovaného modelu inovatívneho vzdelávania v odbornej učebni s  možnosťou jeho aktivizácie v rámci prezentácie odborných cvičení na praktickom a teoretickom vyučovaní.

Celková suma projektu: 5057,51 €

Grant nadácie: 4934 €

Vlastné zdroje: 123,51 €

 

 

Ing. Stanislav Urban ©

 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo