Banner
Nadácia Volkswagen 2017

      


Grantový program Projekty zamestnancov 2017


Nadácia Volkswagen Slovakia sa rozhodla podporiť svojich zamestnancov, ktorí prispievajú svojimi schopnosťami a myšlienkami  v podstatnej miere k úspechu spoločnosti ,formou možnosti angažovať sa vo voľnom čase vo svojom okolí či komunite podporou vzdelávacích projektov, ktoré bude financovať spoločnosť Volkswagen Slovakia..

Podpora vzdelávania sa nemusí obmedzovať iba na aktivity žiakov a študentov, vzdelávanie sprevádza človeka po celý život, takže projekty od zamestnancov môžu siahať od vzdelávania v ranom veku, cez školské projekty, až po kognitívny tréning v dôchodkovom veku.


Názov školy: Stredná odborná škola polytechnická Dolný Kubín- Kňažia

Názov projektu: Ľahšie na cvičisku ešte ľahšie na bojisku

Cieľ program: Podporiť verejnoprospešné vzdelávacie projekty zamestnancov  spoločnosti Volkswagen Slovakia

Cieľová skupina: mládež,pedagógovia (žiaci a učitelia SOŠP, žiaci ZŠ v regióne)

Celkové náklady na projekt: 1200 €


Hlavná myšlienka  projektu:

Ústrednou myšlienkou projektu je inovácia vzdelávania v odbore autoopravár formou previazanosti teoretickej výuky na praktickú s využitím prvkov interaktivity s cieľom overenia nadobudnutých vedomostí v problematike elektroinštalácie motorového vozidla. V rámci navrhnutého modelu teoretického inovatívneho vzdelávania v projekte rozvíjame praktickú stránku teoretickej prípravy na získanie základov konkrétnych zručností a zároveň  overujeme  získanie nových vedomostí priamou aktivitou žiakov vo vzdelávacom. procese


Dátum začatia projektu:: 14.03.2017

Dátum ukončenia projektu: 28.02.2018

Miesto realizácie projektu: Dolný Kubín- Kňažia

Miesto realizácie projektu (presná adresa): Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín

Hlavný ciel projektu:

Projekt umožní zavedenie inovatívnych metód vzdelávania s prepojením využitia  IT zariadení s cieľom zatraktívniť vzdelávací program v danom učebnom odbore pre všetky cieľove skupiny .Projekt otvoril do budúcna zároveň nové možnosti odbornej prípravy žiakov v predmetnej problematike elektroinštalácie motorových vozidiel.Nemalým prínosom projektu je aktívna účasť žiakov na jednotlivých aktivitách.


Výstupy projektu:

  1. Zapojenie študentov do tvorby názornej  pomôcky.
  2. Rozvinutie inovácie vo vzdelávaní v odbore autoopravár mechanik.
  3. Prezentácia školy s cieľom motivácie žiakov ZŠ pre štúdium v odbore autoopravár mechanik.
  4. Podpora inovácie výuky pedagógov na škole. 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo