Prijímacie skúšky na štúdium 2024/25

Banner
Projektový tím


Projekt bude realizovať projektový tím v tomto zložení:

projektový manažér – riadenie projektu a zabezpečenie plynulého chodu  
Mgr. Ľubomír Vraniak

koordinátor odborných aktivít – práca spojená s riadením odborných aktivít  
Ing. Slimák Vladimír

manažér publicity - informovanie a publicita projektu
Ing. Bruncko Milan

finančný manažér - riadenie ekonomickej a finančnej činnosti
Ján Sárený

administratívny pracovník - bežná kancelárska práca spojená s riadením
Jana Pukančíková

manažér monitoringu - zabezpečenie monitorovacích správ a monitoringu
Ing. Viera Remková

Odborné aktivity budú realizovať pedagogickí zamestnanci – pre jednotlivé predmety:

 1. Mgr. Terézia Ptačinová – Fyzika
 2. Ing. Iveta Bruncková – Služby a cestovný ruch
 3. Ing. Sluková Iveta – Ekonomika a organizácia
 4. Mgr. Strapcová Iveta – Anglický jazyk
 5. Ing. Strapec Marián - Technológia
 6. Ing. Studeničová Mária - Chémia
 7. RNDr. Šmardová Helena – Matematika
 8. Mgr. Dutková Zuzana – Slovenský jazyk
 9. Mgr. Elena Čuláková - Občianska náuka
 10. Ing. Trnkócyová Monika – Nemecký jazyk
 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajov

Ponuka práce

 • Majsterka odbornej výchovy v oblasti elektrotechniky


Kontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo