Banner
„Aktívnym oddychom k prebudeniu ducha vzdelávania“

Vďaka grantu z výzvy Žilinského samosprávneho kraja "Vráťme šport do škôl", naša škola získala finančné prostriedky na vytvorenie vonkajšej fitnes zóny, ktorá bola spustená do prevádzky v školskom roku 2016. Pôvodným zámerom školy bolo ponúknuť žiakom, ale aj návštevníkom školy ďalšiu možnosť vyplnenia voľného času športom. Žiakov sme mali v úmysle motivovať  k športu nielen počas hodín telesnej výchovy, ale aj počas školských prestávok a po vyučovaní. Myslíme si, že pôvodný zámer sa nám podarilo naplniť, pretože okrem organizovaných aktivít pod dozorom učiteľa telesnej výchovy je táto zóna využívaná naozaj aj počas prestávok, kedy sa tu žiaci prídu zrelaxovať a zvykli si tu chodiť aj žiaci a hostia ubytovaní na školskom internáte. V prípade dobrého počasia je táto zóna naozaj príjemným miestom pre nenáročný pohyb a zábavu v kolektíve priateľov.

Celková suma projektu: 6300 Eur
Grant ŽSK: 5050 Eur
Spoluúčasť škola: 1250 Eur

Športu zdar Cool

Ing. Branislav Urban ©


 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo