Banner


Vďaka podpore Žilinského samosprávneho kraja v rámci projektu "Vráťme šport do škôl 2018" sa nám podarilo zrekonštruovať priestory starej posilňovne, opravili sme pôvodné stroje, dodali sme nové a cvičenie môže začať. Príďte sa pozrieť a aktívne zrelaxovať.

 Celkové náklady na projekt: 6109,32 Eur

Podpora zo samosprávneho kraja: 5500 Eur

Vlastné zdroje: 609,32 Eur

 Projektom sme zrenovovali priestory v škole, obnovou miestností pôvodnej posilňovne a vedľajších obslužných miestností sa nám podarilo odstrániť existujúci nevyhovujúci stav z hľadiska bezpečnosti a hygieny. Vytvorili sme predpoklady príjemného prostredia pre aktívny relax.

Renováciou priestorov telocvične sme vyšli v ústrety žiakom, predovšetkým tým, ktorí sú ubytovaní v školskom internáte a chcú tráviť voľnočasové aktivity aktívnym športom. Títo žiaci boli aj aktívne zapojení do realizácie projektu, či už pri renovovaní miestností alebo výbere a oprave posilňovacích zariadení.

Nakoľko miestnosti mali už vymenené okná, výmenou pôvodných svietidiel za úspornejšie LED svietidlá sme prispeli aj k zníženiu energetickej náročnosti priestorov. Spotrebu vody sme znížili opravou a výmenou vodovodných vedení a inštalovaním úsporných vodovodných batérií.

Všetky ciele uvedené v žiadosti sme naplnili a z dlhodobého hľadiska predpokladáme zvýšenie záujmu žiakov o športové aktivity v rámci školského vyučovania. Skrášlené priestory nám pomôžu pri náboroch študentov a presvedčia rodičov a verejnosť, že sa staráme o zdravý štýl ich detí. Už teraz posilňovňu využíva skoro 20 žiakov, ktorí sú ubytovaní na internáte. V spolupráci s učiteľom telesnej a športovej výchovy bolo posilňovanie zakomponované do výučby v predmete Telesná a športová výchova. Posilňovňu využívajú aj kolegovia učitelia a nepedagogickí pracovníci.

Spracoval: Ing.Stanislav Urban - učiteľ odborných predmetov

 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo