Prijímacie skúšky na štúdium 2024/2025

Banner
Učebné odbory

3 ročné štúdium

Stredné odborné vzdelanie končiace výučným listom s možnosťou pokračovať v nadstavbovom štúdiu a získať maturitu


  • STROJÁRSTVO

 2487 H 01 autoopravár mechanik

Učebný odbor je zameraný na opravárenské práce pri opravách jednotlivých časti automobilu ,diagnostiku a odstraňovanie závad pomocou výpočtovej techniky , nastavovanie motorov, geometriu náprav a podobne.

 


2423 H nástrojár

Učebný odbor je zameraný na výrobu, montáž a údržbu rôznych druhov obrábacích, strižných , tvárniacich a lisovacích nástrojov. Počas štúdia sa žiaci učia základy strojového obrábania , brúsenie nástrojov, skladať a opravovať rôzne druhy prípravkov, , zápustiek a špeciálnych meradiel

 


2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia

Štúdium je zamerané na získanie zručností a vedomosti pri ručnom a strojnom obrábaní materiálov, pri výrobe a montáži strojových súčiastok, diagnostike a odstraňovaní porúch na zložitých strojoch a zariadeniach. Súčasťou vyučovania je absolvovanie základného kurzu zvárania v ochrannej atmosfére CO2.

 


  • ELEKTROTECHNIKA

2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika

Štúdium je zamerané na získanie vedomostí a zručností pri opravách , údržbe a montáži elektrických strojov, automatických zariadení, elektrických rozvodov a meranie elektrických veličín. Počas štúdia sa oboznamujú  so základmi aplikovanej elektrotechniky a elektroniky, poznajú základné elektroinštalačné a montážne práce a diagnostickú techniku v rôznych procesoch opráv. Poznajú spôsoby výroby a rozvodu elektrickej energie, funkciu a stavbu elektrických strojov a prístrojov a využitie elektronických prvkov vo výkonovej elektrotechnike

 

 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ponuka nájmu

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo