Duálne vzdelávanie

Banner
2. kolo prijímacích skúšok - 18.6.2019, spolu voľných 66 miest

Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodla o konaní 2. kola prijímacích skúšok na voľné miesta pre žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka po konaní  1. kola prijímacích skúšok  pre školský rok 2019/2020.

2. kolo prijímacích skúšok sa bude konať 18.06.2019 a prihlášku na štúdium je nevyhnutné škole doručiť do 14.06.2019.

V prípade, že má uchádzač o štúdium záujem o prijatie do duálneho systému vzdelávania, je potrebné k prihláške na štúdium priložiť aj potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania od konkrétnej firmy.

Na základe doručenej prihlášky bude uchádzačom o štúdium zaslaná pozvánka na prijímacie skúšky.

 Počty voľných miest po 1. kole:  ( DSV= Duálny systém vzdelávania, 

                ŠSV= Školský systém vzdelávania)

Mechanik nastavovač DSV  - 1

Mechanik nastavovač ŠSV   - 3

Mechanik strojov a zariadení DSV - 10

Programátor obr. a zváracích strojov a zariadení - DSV  - 4 

Programátor obr. a zváracích strojov a zariadení - ŠSV  -  4 

Mechanik mechatronik DSV   - 0

Mechanik mechatronik ŠSV   - 1 

Mechanik elektrotechnik       - 2

Nástrojár DSV     - 5

Nástrojár ŠSV     - 8 

Autoopravár – mechanik    - 0

Elektromechanik-silnoprúdová technika - 8

Hutník   - 20

Podrobnejšie údaje nájdete v prílohe


 

Potvrdenie o návšteve

Školská jedáleň


Projekt Smapude_Life

             Projekt realizuje

     

       s príspevkom finančného

            nástroja EU Life

     

Župné noviny ZAkraj

ZAkraj

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo