Banner
Informácie

Platby za obedy v školskej jedálni sa platia zálohovo vždy do 20. dňa v mesiaci a mesiac vopred.

Zálohová platba je 52,00€ (cena jedného obeda je 2,60€)


Číslo účtu:  SK90 8180 0000 0070 0048 3999

Variabilný symbol:   mesiac/rok  napr. 09/2022

Poznámka:  meno a priezvisko žiaka


Kontakty: 043/5864194,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Vedúca kuchyne: +421 905 754 413, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo