Banner
Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

Dňa 26.11.2020 sa v dôsledku opatrení COVID 19, konalo on-line školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 9 žiakov,  druhých, tretích a štvrtých ročníkov. 


Školské kolo olympiády pozostávalo z písomnej a ústnej časti. Písomná časť bola zameraná na počúvanie originálneho anglického textu s porozumením, slovnú zásobu, gramatiku a čítanie s porozumením. Ústna časť pozostávala z dialógu a práce s obrázkom, kde sa hlavný dôraz kládol na schopnosť vyjadrovania sa, bohatosť slovnej zásoby, správnu gramatiku a originalitu.


Víťaz školského kola sa zúčastní okresného kola Olympiády v AJ, kde bude reprezentovať našu školu.

Výsledky školského kola:

  1. miesto  -  Matej Homolka II.E
  2. miesto  -  Peter Žatkuliak  III. C
  3. miesto  -  Marek Šinál   IV.H

Víťazom, ktorí boli odmenení diplomami a vecnými cenami blahoželáme!

Mgr. Iveta Strapcová

 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Školská jedáleň


Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo