Banner
Konečné výsledky prijímacích skúšok do študijných odborov po 1.kole

Vážení rodičia, milí žiaci 9. ročníka,

Ďakujeme, že ste nám prejavili dôveru zaslaním prihlášky na štúdium na našej škole.

Aktuálne zverejňujeme konečné výsledky prijímacieho konania do študijných odborov (podľa kritérií určených školou pre tento školský rok).

Rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí, Vám doručujeme prostredníctvom Vašich školských systémov, alebo na e:mailové adresy, ktoré ste zadali na Vašej prihláške na štúdium. Ak tieto údaje chýbajú, posielame Vám rozhodnutia domov poštou.

V prípade, že ste boli prijatí na našu školu, je nevyhnutné  poslať nám späť vyplnenú a podpísanú Záväznú prihlášku na štúdium, ktorú je potrebné vyplniť a podpísať (nahrádza zápis žiakov a potvrdzujete ňou, či žiak nastúpi alebo nenastúpi na štúdium na našej škole) a najneskôr do 25.5.2021 doručiť škole. Rozhodujúci je termín doručenia škole.

  Príloha č. 3 - Potvrdenie o nastúpení-nenastúpení žiaka (pdf, 139.46 kB)

Viac informácií  nájdete tu : https://www.minedu.sk/usmernenie-pre-zakonnych-zastupcov-uchadzacov-k-procesu-prijimania-ziakov-na-stredne-skoly-v-skolskom-roku-20202021-pre-skolsky-rok-20212022/?fbclid=IwAR310Qbb80mftKBrZSEmvGN8-P7HSjUBmkFs9XJ6EqkFYWIY5VzOF_5IXrE

Pokiaľ ste prijatí neboli, prikladáme Vám k rozhodnutiu formulár na Odvolanie sa voči neprijatiu na štúdium, ktoré je potrebné doručiť škole do 5 dní od doručenia Vám rozhodnutia.

Všetky písomnosti nám môžete poslať vyplnené, podpísané zákonným zástupcom a naskenované mailom na adresu: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , alebo doručiť poštou, resp. osobne.

V prípade, že Vám nebolo z nejakého nepredvídaného dôvodu doručené rozhodnutie o prijatí/neprijatí na štúdium, prosíme Vás, kontaktujte nás telefonicky, aby sme tento problém odstránili. Predtým si však ešte skontrolujte správy v školskom systéme Vášho syna/dcéry, alebo správy vo svojej e:mailovej schránke.

Pokiaľ budete mať záujem o ubytovanie žiaka na školskom internáte od septembra 2021, prosíme Vás o informáciu obratom na t.č. 043/5863139.

Tešíme sa na skoré stretnutie s Vami.

Ing. Adriana Bellová

 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo