Banner
Oznámenie o konaní druhého kola prijímacích skúšok a počte voľných miest v študijných a učebných odboroch.

Druhé kolo prijímacích skúšok do študijných a učebných odborov sa bude konať 22.06.2021


Č. odboru

Názov odboru

Počet voľných miest pre 2. kolo


2411 K


Mechanik nastavovač


13


2413 K


Mechanik strojov a zariadení


3


2426 K


Programátor OaZSaZ


4


2679 K


Mechanik mechatronik


0


2697 K


mechanik elektrotechnik


11


2423 H


nástrojár


3


2487 H 01


autoopravár – mechanik


0


2683 H 11


elektromechanik-silnoprúd. techniky


3


SPOLU37


 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo