Banner
Otvorenie školského roka 2021/22

Milí študenti, vážení rodičia,

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/22 bude 2.9.2021 o 09,00 hod. na školskom dvore.

Dozviete sa tu aj program  na ďalšie dni a všetky podmienky týkajúce sa začiatku školského roka.  Triedni učitelia dajú žiakom aj všetky potrebné potvrdenie ( napr. pre vybavenie preukážky na dopravu)

Vzhľadom na to, že nevieme, aké bude počasie v tento deň, prosíme Vás, aby ste prišli dobre oblečení, prípadne aj s dáždnikmi.

Pokiaľ máte záujem o stravovanie a ešte ste sa neprihlásili na stravovanie, resp. ste nezaplatili stravné na september 2021, prosíme Vás, vykonajte tak ihneď (https://www.sospknazia.sk/index.php/uvod/556 , https://www.sospknazia.sk/index.php/uvod/725 ).

Je potrebné si už aj nahlásiť Vás záujem o obedy od 3.9.2021 .

Pokiaľ máte záujem o ubytovanie, pre našich žiakov je k dispozícii pár miest na školskom internáte Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne. Ale aj tu je potrebné sa urýchlene dohlásiť  (https://oadk.edupage.org/a/skolsky-internat ).

Čo sa týka podmienok vstupu do areálu školy, je potrebné, aby ste pri príchode do školy odovzdali triednym učiteľom vytlačené Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka (https://www.minedu.sk/data/att/20488.docx)

resp. si ho vyplnili pred príchodom  cez EduPage v časti Žiadosti/Vyhlásenia.

Do areálu školy okrem žiakov a zamestnancov školy nesmú vstupovať žiadne ďalšie osoby bez povolenia riaditeľkou školy za podmienok , ktoré nájdete v tomto odkaze https://www.minedu.sk/data/att/20486.docx .

Pokiaľ potrebujete niečo vyriešiť na sekretariáte školy, riešte to telefonicky alebo mailom.

Všetky ďalšie podmienky týkajúce sa organizácie školského roka 2021/22 s ohľadom na opatrenia proti šíreniu COVID – 19 nájdete v priloženom Rozhodnutí riaditeľky školy č. 8/2021.

Veľmi pekne Vám ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na stretnutie s Vami po prázdninách.

 Ing. Adriana Bellová

riaditeľka školy

 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ponuka nájmu

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo