Banner
Triedime odpad v každej triede

Vďaka projektu EKO ALARM z nadácie Živica a Ekopolis sme získali 54 košov na triedenie odpadu. Koše sme umiestnili do 18 učební, aby Vám boli hneď poruke a keď budete vyhadzovať odpad, aby ste premýšľali, kam s ním. Takmer všetky druhy obalov, ktoré tvoria najväčšiu časť komunálneho odpadu, sú cenné suroviny, preto je dôležité triediť ich, aby sa mohli  ďalej spracovávať.

V našej škole už máme vytvorený systém triedenia odpadu, zberné koše na chodbách a aj kontajnery, ktorých zber zabezpečujú technické služby. Menšími košmi v triedach chceme ešte viac uľahčiť triedenie odpadu, veď ochrana životného prostredia sa týka každého z nás.

Do žltého koša patria plasty - PET fľaše od nápojov, igelitové a mikroténové vrecká, fólie, polystyrén, ale aj tetrapakové krabice z nápojov a tiež kovové plechovky. Objem fliaš je potrebné znížiť stlačením. Nevhadzujú sa novodurové rúrky, obaly od motorových olejov, chemikálií a farieb.

Do modrého koša patrí papier - Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, škatule, kartóny, papierové obaly. Nevhadzuje sa mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier a použité  hygienické potreby.

Do hnedého koša patrí ostatný zmiešaný odpad.

Veríme, že aj Vy, milí študenti, pomôžete naším pani upratovačkám správnym triedením odpadu, pretože doteraz mnohokrát túto prácu vykonávali pri vyprázdňovaní košov za Vás.

 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ponuka nájmu

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo