Prijímacie skúšky na štúdium 2024/25

Banner
Virtuálny Deň otvorených dverí UPJŠ 2021

VIRTUÁLNY DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa uskutočni online na Facebooku 5. novembra 2021 od 10.00 hod.


Program online DOD bude trvať približne 1 hodinu. Počas neho študentov čaká predstavenie univerzity a jej piatich fakúlt (lekárskej, prírodovedeckej, právnickej, filozofickej a fakulty verejnej správy), diskusia so súčasnými študentmi UPJŠ, online vstup zástupcu Univerzitného poradenského centra, súťaž o hodnotnú cenu.


Zúčastniť sa (prihlásiť sa v podujatí na Facebooku): https://www.facebook.com/events/273283924692685

 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo