Prijímacie skúšky na štúdium 2024/25

Banner
Preventívna aktivita v našej škole

V dňoch 25. 4. a 18.5. 2022 sa v našej škole konala Preventívna aktivita zástupcov prokuratúry a oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre žiakov 1. a 2. ročníkov.

Naše pozvanie prijali lektorky JUDr. Ivana Sekerešová – prokurátorka Okresnej prokuratúry Dolný Kubín, Mgr. Lenka Katreniaková - kurátorka z Oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z UPSVaR Dolný Kubín a koordinátorka ochrany detí pred násilím Mgr. Iveta Fedorová.

Hlavné témy prednášky boli:

  • Nástrahy v online a reálnom priestore
  • Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
  • Trestnoprávna zodpovednosť
  • Návykové látky
  • Spôsoby ochrany a kontakty pomoci.

Počas prednášky lektorky uviedli konkrétne príklady z praxe a premietli zaujímavý krátky film „Povedz NIE vydieraniu detí na internete“ (https://www.youtube.com/watch?v=TEqbjXvvjos). Aktivity sa zúčastnili študenti tried I.A, I.C a I.E , II.A, II.B, II.C, II.E s pedagogickým dozorom MOV v dvoch blokoch.

Lektorkám ďakujeme za dôležité informácie a študentom za to, že ich so záujmom  vnímali a prispievali do diskusie.

Aktivitu organizačne zabezpečil inkluzívny tím.

Viac na: https://sospknazia.edupage.org/news/#news-1341

 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo