Prijímacie skúšky na štúdium 2024/25

Banner
Zdravotný kurz

Dňa  14. 9. 2022 sa žiaci 1.A, 1.B a 1.C triedy zúčastnili v areáli školy Zdravotného kurzu. Ukážky prvej pomoci v modelových situáciách nám predviedli žiaci zo Strednej zdravotníckej školy v D. Kubíne s p. učiteľkou Mgr. Chomistekovou.

Naši žiaci mali možnosť vyskúšať si na figurínach masáž srdca, prvú pomoc pri dusení cudzím predmetom, uloženie človeka do stabilizovanej polohy a ošetrenia reznej rany, zmeranie tlaku a hladiny cukru v krvi. Strednej zdravotníckej škole ďakujeme za sprostredkovanie dôležitých informácií a praktických ukážok podania prvej pomoci a našim aktívnym žiakom za aktívny prístup pri nácviku poskytovania prvej pomoci.

Ing. Jačalová - MOV, Mgr. Mrazovská - PA, Mgr. Biel - MOV

Viac na https://sospknazia.edupage.org/news/#

 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ponuka nájmu

Ochrana os. údajov

Ponuka práce

  • Majsterka odbornej výchovy v oblasti elektrotechniky


Kontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo