Banner
Žiacka školská rada - pridajte sa k nám!

Milí študenti, najmä prváci!

V našej škole vykonáva svoju činnosť aj Žiacka školská rada (ŽŠR), ktorej predseda aj členovia sú naši žiaci z jednotlivých tried všetkých ročníkov. Všetci členovia sa stretávajú 1x mesačne, podľa potreby aj častejšie, pri organizovaní a realizácii školských akcií a programov.

Medzi každoročné patria napr. Bažantský pre prvákov, Mikuláš v škole, koncoročné športové hry a turnaj vo futbale. Zástupcovia - členovia jednotlivých tried môžu na našich stretnutiach predkladať aj vaše pripomienky, návrhy, nápady na zlepšenie vyučovacieho procesu na teoretickom aj praktickom vyučovaní a vaše sťažnosti či požiadavky sú potom diskutované aj s vedením školy. Určite mnohí z vás skrývajú v sebe tvorivého a nápaditého ducha, ste rodení organizátori či moderátori alebo máte zmysel pre humor a zábavu. A práve takýchto ochotných nových študentov naša ŽŠR potrebuje. Tí, čo neváhate podať svoju pomocnú ruku pri organizovaní školských akcií, môžete pomôcť pri riešení problémov žiakov a chcete spolupracovať s ostatnými študentami školy pri realizácii činností, môžete sa prihlásiť u mňa - koordinátorky ŽŠR, Mgr. Magdalény Turčinovej. Veľmi uvítam najmä aktívnych a pre dobrú vec zapálených prvákov :)

Stretnutie členov ŽŠR bude v pondelok 24.10. o 12.10 hod. (6. vyuč.hodinu). - príďte do vestibulu školy.

 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo