Banner
Inovatívne stretnutie stredných odborných škôl

Dňa 22.03.2023 sa na pôde Strednej odbornej školy dopravnej v Martine konalo Inovatívne stretnutie stredných odborných škôl s praktickým vyučovaním pod záštitou Sekcie pre mládež Žilinského samosprávneho kraja.

Cieľom stretnutia bolo podeliť sa o inovatívne formy vzdelávania, moderné technológie, či netradičné projekty.

Našu školu reprezentovali žiaci Michal Novák, Andrej Zuberský z 2.D a Matej Noga z 1.C.

Žiaci si pripravili prezentáciu, v ktorej predstavili vzdelávanie a aktivity našej školy. Oboznámili zúčastnených s  duálnym vzdelávaním, projektami školy, moderným technickým a technologickým vybavením školy, napr. Robot Dobot, 3D tlačiareň, PLC panely (programovateľné logické automaty, na ktorých prebieha výučba programovania a samotnej realizácie ovládania zariadení) a pod. Informovali o výletoch, súťažiach a rôznych aktivitách školského žiackeho parlamentu. Žiaci taktiež predviedli výrobky našich žiakov. Veľký úspech medzi zúčastnenými zožal model bágra LKT, ktorý vyrobil Andrej Zuberský.

Súčasťou stretnutia bola aj diskusia s odborníkmi z praxe na tému: ,,Ako sa stať atraktívnym absolventom už počas štúdia na strednej škole." Odborníčky s dlhoročnou praxou v oblasti ľudských zdrojov: Zuzana Szaráz - valYOU s.r.o a Andrea Schovancová - GGB Slovakia s.r.o. rozprávali o tom, ako sa pripraviť na trh práce, ako napísať zaujímavý životopis.


Toto stretnutie bolo veľmi inšpiratívne aj pre našich členov žiackeho školského parlamentu a svoje poznatky a skúsenosti budú referovať na najbližšom stretnutí.

 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo