Banner
Matematický klokan

Medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl Matematický klokan prebehla v tomto školskom roku dňa 26.03.2024. V čase od 10:00 do 11:20 tridsať žiakov našej školy riešilo on-line dvadsaťštyri úloh v sprístupnenom prostredí. Pracovali v učebni INF 2  pod dozorom Mgr. Dušana Janáka, na prácu žiakov v učebni INF 3 dozerala Mgr. Zuzana Babicová.


Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans frontiéres so sídlom v Paríži. Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je Talentída, n. o.. Vyhlasovateľ a organizátor zverejnenia predbežné výsledky do dňa 17. 4. 2024 na stránke https://talentida.sk/matematickyklokan/. Najneskôr do 23. 4. 2024 môžu súťažiaci reklamovať svoje výsledky. Definitívne poradie po zapracovaní prípadných reklamácií bude sprístupnené taktiež na uvedenom webe dňa 26. 4. 2024. Zásielku s diplomami a cenami pre riešiteľov zašle organizátor najskôr v máji 2024.

 

Mgr. Dušan Janák  školský koordinátor súťaže Matematický klokan

 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo