Banner
Súťaž Mladý mechatronik 2024 v Trnave
Súťaž Mladý mechatronik 2024 v Trnave - Obrázok 4
Súťaž Mladý mechatronik 2024 v Trnave - Obrázok 5
Súťaž Mladý mechatronik 2024 v Trnave - Obrázok 6

Dňa 23.4 a 24.4.2024 sa uskutočnil 8. ročník celoštátnej  súťaže stredných odborných škôl Mladý mechatronik  Skills Slovakia 2024. Vyhlasovateľom súťaže bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súťaž sa konala na  Materiálovo-technologickej fakulte STU so sídlom v Trnave. Súťažili dvojice, ktoré mali v časovom limite 2 hodiny poskladať, naprogramovať a odskúšať montážny stroj určený na montovanie a triedenie výrobkov. Našu školu reprezentovala dvojica Andrej Zuberský a Michal Novák z triedy 3.D.

Cieľom súťaže je zvyšovanie odbornej úrovne žiakov a rozširovanie  odborno-teoretických a odborno-praktických zručností a vedomostí v odbore mechatronika.  Súčasťou podujatia boli ďalšie odborné aktivity určené pre žiakov a pedagógov. Žiaci programovali robotické ruky, testovali  automatizáciu výrobných liniek pomocou PLC zariadení a mali možnosť nahliadnuť do laboratórií Materiálovo-technologickej fakulty.

Vo veľkej konkurencii z celého Slovenska dokázali naši študenti preukázať svoje zručnosti a znalosti a umiestnili sa na krásnom 10. mieste, ako najlepšie družstvo z regiónu Oravy. Odbor mechatroniky zaznamenal výrazný rast na našej škole, čoho dôkazom je záujem študentov o tento odbor, lepšiace sa výsledky na súťažiach a zmodernizovanie učební na našej škole. Ďalším dôkazom vzostupu tohto odboru sú študenti, ktorí pokračujú štúdiom na Trnavskej univerzite a mali sme možnosť sa s nimi stretnúť.

Ďakujeme žiakom, ktorí nás reprezentovali a aj pedagógom, ktorí ich pripravovali.

 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo